Thông báo về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty

Kính thưa khách hàng:

 Kinh doanh của chúng tôi mở rộng do sự phát triển liên tục trong những năm này. Từ tháng 9 năm 2020, chúng tôi thành lập một công ty mới lấy tên là Jiangsu TISCO Industrial Co., Ltd. Jiangsu Join Industrial Co., Ltd hiện nay là một chi nhánh của Jiangsu TISCO Industrial Co., Ltd. Hãy lưu ý rằng.


Thời gian đăng: 20/09-2020

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi